Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej we Frycowej


logo szkoły we FrycowejO Święta Jadwigo Pani
bądź dla naszej szkoły wzorem,
broń przed niebezpieczeństwami,
my przychodzim dziś z pokłonem.
Brać Twa szkolna mała
na patronkę Cię wybrała
chcemy wielbić imię Twe
weź patronat w ręce swe.
Opiekunką Tyś uczonych,
a my we Frycowej mali,
swe niewinne dobre serca
u Twych stóp Pani oddali.

Zaproszenie na 100lecie szkoły we Frycowej
„Przyszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej”  
Cyprian Kamil Norwid

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej we Frycowej serdecznie zapraszają Nauczycieli, Rodziców, Absolwentów i Uczniów na Jubileusz 100lecia Szkoły, które odbędzie się dnia 15 października 2011r. o godz. 11.00 we Frycowej.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

- Msza Święta w kaplicy we Frycowej - 11.00
- uroczyste przejście ze sztandarem  do obiektów szkolnych
- powitanie przybyłych gości przez p. dyrektor
- przemówienia gości
- część artystyczna
- występy  zespołów:
  - „Piecuchy”
  - „Nawojowiacy”
  - „Astral”
- koncert Gminnej Orkiestry Dętej
- poczęstunek
- zabawa

Rada Rodziców  Szkoły Podstawowej
im. Św. Jadwigi Królowej we Frycowej

Sabina Rogóż
BS Nawojowa
Nr 23 8810 0007 2000 0000 1313 0101
Rada Rodziców SP Frycowa

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Św. Jadwigi Królowej we Frycowej

mgr Maria JankiszSzkoła Podstawowa we Frycowej   -   www.frycowa.neostrada.pl
spfrycowa@poczta.neostrada.pl